STOWARZYSZENIE EGIDA

KRS 0000223487

 

NIP 7122912421   REGON 432737619

 

Adres siedziby:

Lublin 20-712, ul. Orlanda 6

 

Nr rachunku bankowego:

Bank PKO BP: 04 1020 3150 0000 3102  0032 8989

 

Stowarzyszenie Egida zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niedołężnym, dzieciom z niepełnosprawnym w celu zapewnienia im godnego życia przy zachowaniu bezstronności bez jakichkolwiek dyskryminacji z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Do realizacji zadań Stowarzyszenie EGIDA dysponuje w pełni wyposażonym lokalem biurowym przy ul. Słowackiego 5 w Świdniku.

 

Telefon kontaktowy:

81 751 41 88