5 kroków aby wyjechać

do Niemiec

1

Kontakt z Nami

Pierwszym krokiem, aby zostać naszym pracownikiem, jest uzupełnienie profilu osobowego. Jest to dokument rekrutacyjny zawierający Państwa podstawowe dane osobowe, Państwa zdjęcie, opis Państwa dotychczasowego doświadczenia oraz Państwa oczekiwania dotyczące pracy.

Proszę pamiętać aby informacje przekazywane Naszym pracownikom były rzetelne bo to od nich zależą dalsze kroki współpracy.

2

Dobór personelu do miejsca pracy

Wspomniany wyżej profil osobowy przekazywany jest do Naszego kooperanta na terenie Niemiec, który przedstawia Państwa kandydaturę wraz z kandydaturami innych, bezpośrednio klientowi niemieckiemu. Po przeanalizowaniu wszelkich predyspozycji kandydatów oraz wstępnego zakresu obowiązków w miejscu pracy, dobierany jest pracownik.

Jeśli na tym etapie nie zostali Państwo wybrani przez danego klienta, Państwa profil osobowy przekazywany jest do kolejnego klienta który zgłasza zapotrzebowanie.

3

Ustalanie warunków zatrudnienia i podpisanie umowy

Kolejnym etapem jest ustalenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS czy instytucja niemiecka – AOK, Techniker Krankenkasse) oraz podpisanie kompletu dokumentów przez Państwa.

Zawieramy z Państwem umowę zlecenie na czas określony.

4

Organizowanie podróży

Po uprzednim kontakcie z klientem i ustaleniu daty przejazdu pracownika, organizujemy przejazd z Polski do Niemiec za pośrednictwem autokaru kursowego lub prywatnego minibusa.

5

Praca

Po przyjeździe na teren Niemiec, zostają Państwo przedstawieni rodzinie oraz wprowadzeni w panujący rytm dnia. Otrzymujecie Państwo także niezbędne numery telefonów aby kontaktować się z Naszym biurem lub bezpośrednio z niemieckim kooperantem.

Okres pracy u niemieckiego klienta w głównej mierze zależy od Państwa. W sytuacji zgłoszenia chęci powrotu do Polski prosimy o kontakt z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem w celu zapewniania ciągłości pracy u klienta.

5 kroków aby pracować

w Polsce

1

Spotkanie z Nami

Pierwsze spotkanie to klucz do sukcesu. Spotkanie w biurze z naszymi koordynatorami, rozmowa i pozyskanie informacji dotyczących Państwa doświadczenia. Uzyskanie preferencji dotyczących przyszłej pracy oraz ustalenie godzin pracy.

Proszę pamiętać aby informacje przekazywane Naszym pracownikom były rzetelne bo to od nich zależą dalsze kroki współpracy.

2

Dobór personelu do miejsca pracy

Zgodnie z zapotrzebowaniem klientów dobieramy personel indywidualne. Bierzemy pod uwagę Państwa praktyczne doświadczenie oraz fizyczne aspekty a także Państwa lokalizację, tak aby nie musieli Państwo pokonywać dużych dystansów.

Jeśli istniałaby możliwość przechodzenia z dyżuru na dyżur w ciągu jednego dnia a ich odległość nie byłaby znacząca, to próbujemy dostosować się do Państwa maksymalnego wymiaru godzin.

Proszę pamiętać, iż żadne działania nie są realizowane bez kontaktu z Państwem i  Państwa zgody.

3

Warunki rozliczania i podpisanie umowy

Kolejnym etapem jest podpisanie dokumentów przez Państwa oraz ustalenie warunków rozliczania się. Otrzymujecie Państwo kartę pracy, w której zapisujecie kiedy, w jakich godzinach oraz kim się Państwo opiekowali. Przy każdym takim wpisie wymagamy podpisu klienta.

Zawieramy z Państwem umowę zlecenie na czas określony.

4

 Dopełnienie formalności

Po uprzednim kontakcie z klientem i ustaleniu daty oraz godziny pierwszego spotkania, przekazujemy Państwu dane adresowe podopiecznego wraz ze wskazówkami najlepszego dojazdu pod wskazaną lokalizację. 

5

Praca

Po przybyciu na miejsce pracy, zostają Państwo przedstawieni rodzinie oraz wprowadzeni w panujący rytm dnia. 

Okres pracy u klienta w głównej mierze zależy od Państwa. W sytuacji zgłoszenia chęci rezygnacji prosimy o kontakt z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem w celu zapewniania ciągłości pracy u podopiecznego.