Szanowni Państwo !

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

Agencja Pielęgnacyjno-Opiekuńcza „Egida” s.c wspiera wszystkie inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa, a także podnoszeniem świadomości w takim zakresie.

Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych
Agencja Pielęgnacyjno-Opiekuńcza „Egida” z siedzibą: ul. Chopina 8/27 Lublin jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy zlecenia.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:

a) imię i nazwisko,
b) wskazane adresy
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

rekrutacyjnych
– zawarcia oraz realizacji umowy,


Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi APO „EGIDA” ma podpisaną umowę kooperacyjną oraz z którymi APO „EGIDA” współpracuje. Nie przekazujemy jednak Waszych danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy a w oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa.

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
– usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.
– cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować na adresy: ul. Chopina 8/27 20-026 Lublin , e-mail: opieka@egida24.pl , tel. 81-532-95-23.