Oprócz wymienionych usług dodatkowo oferujemy:

  • Pomoc w znalezieniu wiarygodnej osoby, która zajmie się domem
  • Generalne porządki oraz sprzątanie mieszkania
  • Robienie zakupów oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Dotrzymywanie towarzystwa, spacery, wspólne wychodzenie z podopiecznym do lekarza, kościoła, itp.
  • Porządkowanie oraz pielęgnacja ogrodu
  • Opieka nad zwierzętami domowymi
  • Pomoc przy organizowaniu i przygotowaniu uroczystości okolicznościowych
hands-216982_1280