Przez „pierwszą pomoc przedmedyczną” rozumiemy wykonanie podstawowych czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia. Osoba, która odniosła obrażenia lub jej stan zdrowia uległ gwałtonemu pogorszeniu, powiina otrzymać pomoc, zanim przybędą służby ratunkowe lub inne wykwalifikowane osoby.

Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia -poszkodowanego poprzez:

  • podtrzymywanie czynności życiowych
  • ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań
  • zapewnienie bezpiecznej pozycji
  • przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego

Przy udzielaniu pierwszej pomocy kierujemy się zasadami:

  • ustalamy przyczynę wypadku bądź pogorszenia stanu zdrowia
  • eliminujemy czynnik zagrażający życiu
  • ustalamy stan poszkodowanego
  • kontrolujemy tętno, oddech oraz przytomność