0 – null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

Budowa: cyfra + zehn (uwaga na wyjątki)

13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn (wyjątek! bez „s”)
17 – siebzehn (wyjątek! bez „en”)
18 – achtzehn
19 – neunzehn

Budowa: cyfra + zig (uwaga na wyjątki)

20 – zwanzig (wyjątek!)
30 – dreißig (wyjątek! z > ß)
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig (wyjątek! bez „s”)
70 – siebzig (wyjątek! bez „en”)
80 – achtzig
90 – neunzig

Budowa: cyfra + und + dziesiątka (uwaga na wyjątki)

21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig

Budowa: cyfra + hundert + cyfra/liczba

100 – ein hundert
101 – ein hundert eins
102 – ein hundert zwei

i tak dalej …

Budowa: liczebnik główny + te (uwaga na wyjątki)

pierwszy – erste (wyjątek!)
drugi – zweite
trzeci – dritte (wyjątek!)
czwarty – vierte
piąty – fünfte
szósty – sechste
siódmy – siebte (wyjątek!)
ósmy – achte (wyjątek!)
dziewiąty – neunte

i tak dalej …

Budowa: liczebnik główny + ste

dwudziesty – zwanzigste
dwudziesty pierwszy – einundzwanzigste
trzydziesty – dreißigste

i tak dalej …